O nás

 

 
 
Green abstract picture with ladybug
 
Naše úspešné projekty:

Názov projektu: Zvýšenie adaptability osôb s rodinnými povinnosťami na trhu práce

Miesto: Nitra

Spolupráca s Ministerstvom práce, sociálnych vecí a rodiny SR - Fondom sociálneho rozvoja,

Realizácia: 04/2010 - 03/2011

Cieľová skupina: Osoby s rodinnými povinnosťami, na alebo po materskej dovolenke - ženy, muži, odškolených 100 osôb.

Vzdelávací kurz : Základy práce s počítačom

Vzdelávací kurz : Základy administratívy

Vzdelávací kurz : Jednoduché a podvojné účtovníctvo

Vzdelávací kurz : Ako začať podnikať

Vzdelávací kurz : Personálny konzultant

Vzdelávací kurz : Pracovno-právne poradenstvo

 

Aktívny  život spolupracoval a spolupracuje na realizovaní ďalších projektov cez FSR, ako externý dodávateľ školení alebo riadení projektu. Realizovali sme školenia pre marginalizované skupiny, kde príjemcom finančného príspevku boli obce.

 

Výročná správa za rok 2011

Výročná správa za rok 2013

Výročná správa za rok 2014

Výročná správa za rok 2015

Výročná správa za rok 2016

Výročná správa za rok 2017

Výročná správa za rok 2018

Zápisnica zo zasadania správnej rady 2012